Share Button


RAONS PER LES QUALS LES FAMÍLIES TAMBÉ NECESSITEN ATENCIÓ

Sempre parlem i pensem que l’ancià és el protagonista o l’actor principal quan arriba el moment d’ingressar en un centre però, encara que sigui ell la persona que va a ingressar, a les famílies també se les pot considerar actors i actrius principals en aquest acte. Ja des que es comença a estudiar la idea d’ingressar l’ancià a la residència, les famílies comencen a veure’s implicades en un anar i venir d’informacions, de centres a escollir… Quan finalment es decideix el centre i l’ingrés ja és efectiu, l’ancià és el protagonista de la vida al centre , però no cal oblidar-nos de les famílies.

familia

A la vida de la residència, en el seu dia a dia, les famílies importen, i molt, perquè són part fonamental del benestar de la persona gran que acaba d’ingressar. Hi han famílies que participen activament en el dia a dia de l’ancià que viu a la residència, tot i que també ens podem trobar a famílies en què la relació amb l’ancià pot ser escassa. És en aquest cas quan es pot produir en l’ancià una preocupació derivada d’aquesta manca de relació i és un aspecte a tenir en compte per als cuidadors de la residència.

Hi ha molts ancià que arriben a la residència procedents dels seus domicilis, on han estat cuidats pels seus familiars i, a nivell residencial, hem de possibilitar que les famílies puguin seguir tenint un paper important en les seves cures, sempre en la justa mesura, ajudant.

Els professionals que treballen en una residència geriàtrica han de tenir en compte tant a l’ancià, com als familiars. Un aspecte important és l’actitud que aquests tinguin cap a les famílies.

Una manera de fer intervenir a les famílies en la cura interdisciplinaria del seu familiar, és fer que participin en l’elaboració del PIAI. Aquest és un pla personalitzat d’atenció dirigit cap a l’ancià. En ell, l’equip interdisciplinar de la residència, posa en comú propostes dirigides a l’ancià, però també amb la implicació de les famílies. D’aquesta manera es pot arribar a un consens i permetre la comunicació del centre amb la família en la cura de l’ancià.

gent gran

Un altre aspecte a tenir en compte amb les famílies és l’escolta. Cal adequar aquest punt a cada família en concret ja que no totes són iguals i, a la vegada, no totes necessiten el mateix grau d’atenció. En aquest punt podríem incloure els sentiments de culpa, estrès, emocions trobades… És de gran ajuda per als familiars tenir persones de referència a les quals poder dirigir-se a l’hora de treure fora totes aquestes inquietuds que els genera el fet de tenir un familiar a una residència.

Una bona relació família – residència ve donada per una bona comunicació per ambdues parts. És per això que cal seguir unes pautes perquè l’ancià que és el protagonista en tota aquesta història, no pateixi. 

Per això, des de la residència, es creen una sèrie de pautes a seguir, és a dir, s’informa a les famílies en el moment de l’ingrés dels drets i obligacions com a usuari del centre. I se’ls fa saber que, en el moment que se’ls generi un dubte o queixa, sàpiguen a qui dirigir-se. Això facilita molt el desig de posar en marxa una solució per al sentiment que ens està fent patir en relació amb el nostre familiar. Se’ls explica les cures que requereix el seu familiar o, en qualsevol cas, se’ls orienta com poder evitar les caigudes, les pèrdues d’objectes …

Com hem dit abans, no totes les famílies són iguals , no totes necessiten el mateix grau d’atenció per part de l’organització o dels cuidadors del centre, així com el saber-ho tot sobre l’avi, el seu dia a dia. És per això que des del centre també ens fem càrrec que el grau d’implicació en la vida diària del centre ho posen les famílies.

Des de la residència, la nostra prioritat és que la gent gran estiguin pràcticament com a casa, que se sentin tranquils, cuidats i estimats, però també volem que les famílies estiguin tranquil · les, que sàpiguen que els seus familiars estan bé i que en qualsevol moment es poden posar en contacte amb nosaltres per veure com està.

 

Font:         La Atención Gerontológica centrada en la Persona

                   Gizartea Hobetuz, Documentos de Bienestar Social

                   Gobierno Vasco

                   Protocols Residencia Barcelona