Share Button

La importància de les famílies en la residència

En Residència Barcelona ens considerem una gran família. I aquesta família està composta per molts membres, el personal de la residència, els residents i tota la seva família. Tots vivim el dia a dia dels nostres majors, sí, dic els nostres perquè durant la vida que transcorre en la residència es generen llaços forts d’empatia i amistat que fa que no els considerem com a residents solament.

En la majoria d’ocasions encara que els ancians són els que ingressaran amb nosaltres en la residència, les famílies també necessiten fer el seu procés d’adaptació. Naturalment, no és el mateix tipus de procés que el futur resident, però ells també han d’assumir certs rols que fins ara tenien i que des de l’ingrés segurament canviaran.

Sorgeixen molts dubtes, la majoria d’elles relacionades amb el paper que han d’adoptar ara que la cura del major ja no és de la seva total responsabilitat.

Pilar fonamental

Encara que bé és cert que és la residència la que es fa càrrec de la responsabilitat en la cura del major, la família és un pilar fonamental perquè aquesta responsabilitat adquirida sigui de la forma menys traumàtica per al resident. És a dir, fins ara el major estava a cura de familiars o cuidadors en el seu entorn personal, i ara tota la seva rutina, el seu espai més immediat canvia a un centre on compartirà molts moments del seu dia amb altres persones, uns horaris que haurà de complir, encara que també, tindrà accés a moltes activitats i moments que no els tenia quan estava a casa.

Les famílies han de ser un suport perquè el procés d’adaptació del nou resident sigui el més lleuger possible. En el cas de les famílies, comptem amb elles posat que d’entrada elles són les que millor coneixen al nou resident i poden ajudar a entendre molts aspectes del seu caràcter i del seu dia a dia fins ara a casa.

Per això famílies… sou molt importants!