Share Button

Mandalas

Mandala: Segons Wikipedia, és “un terme de la llengua clàssica de la India, que significa diagrames o representacions simbòliques bastant complexes, utilitzades tant en el budisme com en l’hinduisme”. Encara que hi ha moltes definicions, també es diu que un Mandala és un terme sota el qual es designa a un cercle. Quan parlem de cercle no solament parlem de la figura geomètrica en si, sinó que són una sèrie de cercles concèntrics que es despleguen a partir d’un nucli.

Fa molt temps, Carl Gustav (1875-1961), va ser un psiquiatre i psicòleg suís que va dir que eren representacions de la ment. En el seu treball diari  va emprar aquests, en sessions amb els seus pacients, com a recurs terapèutic. Aquest representen la nostra part conscient i la inconscient i aquests li ajudarien a identificar desordres emocionals. En resum, la creació i la producció d’aquests Mandalas, connecta la nostra consciència amb el nostre món creatiu interior.

Es pot saber molt a través del Mandalas, sobre qui els ha pintat, sobre el seu estat d’ànim, … això s’aconsegueix a través dels colors que fan servir a l’hora de colorejar-los,

 • Blanc: res, puresa, il.luminació, perfecció
 • Negre: mort, limitació personal, misteri, renaixement, ignorància
 • Vermell: masculí, sensualitat, amor, passió
 • Blau: tranquil.litat, pau, felicitat, satisfacció, alegria
 • Groc: sol, llum, simpatia, receptivitat
 • Verd: naturalesa, equilibri, creixement, esperança

Fa un temps que els nostres residents pinten Mandalas. Tot comença a l’hora d’escollir el disseny, hi han molts i molts diversos models. Uns més complexos que uns altres, però tots molt bonics. Quan ja tenen el triat, arriba l’hora de pensar que colors són els que van a formar part d’aquest cercle ple de figures geomètriques, hi ha algun dels nostres avis que ho fan sense organitzar-se primer els colors, in situ, encara que uns altres estan una estona mirant que colors són els que anirien bé o els que els agrada més. Però la veritat és que veure’ls pintar aquestes figures és del mes relaxant, els veus concentrats, callats, a per feina! Són molts els beneficis que se’ls atribueixen a pintar-los,

 • Calmen la ment i les emocions
 • Redueixen l’estrès i baixen la tensió arterial
 • Harmonitza la ment, cor, cos i esperit
 • Estimulen el pensament creatiu
 • Són generadors de bona salut i benestar
 • Són inductors a tenir sentiments de tranquil.litat
 • Desenvolupen la paciència
 • En casos de demències, afavoreixen la psicomotricitat, relaxació, autoestima…

Amb tots aquests beneficis, perquè no provem a pintar uns quants?

O

 

 

58O

O

Fonts: www.dragon-fly.es / www.wikipedia.org / orientacionandujar.com

zp8497586rq